This site is under construction.
Stay cool! We are coming soon!

LessWatt BV | Hengelo | info@lesswatt.com

Het gebruik van PCM in de bouw is niet nieuw. Maar nu is dit unieke systeem, dat in staat is om temperatuurpieken op te vangen, volledig doorontwikkeld voor effectief dagelijks gebruik.

Phase Change Materials (PCM), ook wel faseovergangsmaterialen genoemd, zijn materialen waarvan de faseverandering van vast naar vloeibaar en andersom wordt gebruikt om warmte/koude op te slaan en af te staan. Het PCM materiaal wordt toegepast in vloer, wand en plafond als plafond in een ruimte. U kunt dus door gebruik van PCM de temperatuur in een ruimte beheersen.